קישורים למידע חיצוני על תרופות

אתר דרגס דוט קום http://www.drugs.com/

משפחת SSRI (מגבירי סרוטונין)

שם גנרי Fleuxotine

שמות מסחריים Prozac Sarafem, Rapiflux, Selfemra

דף וויקפדיה פלואוקסטין

גמילה ומינוני ביניים

SSRI  אחרים מיון לפי שם גנרי או מסחרי

משפחת DRI (מגבירי דופאמין)

שם גנרי מתיל פנידאת Methylphenidate

שמות מסחריים ריטלין, קונצרטה ריטלין SR , ריטלין LA ועוד

מתילפנידאט ונגזרות

דף וויקפדיה מתילפנידאט

שם גנרי דקסמתילפנידאת Dexmethylphenidate

שם מסחרי פוקאלין Focalin

דף מידע Dexmethylphenidate

דף וויקפידיה דקסמתילפנידאת

שם גנרי ליזדקסאמפטאמין Lisdexamfetamine

שם מסחרי ויואנס Vyvanse

דף וויקפדיה

דף מידע Vyvanse